Stop Illegal Relationship Quranic Dua

stop-illegal-relationship-quranic-dua
stop-illegal-relationship-quranic-dua

Stop Illegal Relationship Quranic Dua

Stop Illegal Relationship Quranic Dua, Do you doubt your husband or wife or boy friend or girl friend is in an illegal relationship with some other person or with a person that is unlawful according to the society at large? Do you think that due to interference of another person, relationship between you and your wife or husband is going astray? Is there any illegal physical involvement or foul talks of your counterpart with someone else? Do you think that these factors are ruining your sweet relationship? If you think such things are happening with you then you must think of ways to break this relationship, which is also called the ‘haram’ relationship. You need to stop this relationship from destroying your otherwise a cordial relationship. To break such illegal relationship you need to try the powerful ‘duas’ which will ultimately destroy such unlawful relationship and you and your husband/wife can lead a peaceful life.

stop-illegal-relationship-quranic-dua
stop-illegal-relationship-quranic-dua

Now-a-days you can often notice people indulging in cheating his/her wife/husband and create tensions in your married life. Sometimes your family members also try to break your relationship with your husband/wife or your lover. In such a situation ‘dua’ can help you to get rid of problems. To break ‘haram’ relationships you need to pray to the Allah, the all powerful to conquest your problems. Allah is the most benevolent and listens to your prayers if prayed with devotion and faith. Follow the following steps while praying to get rid of ‘haram’ relationships.
Visit a Muslim graveyard or ‘Kabarsthan’ at around 12 o’ clock at noon every Tuesday and sit between two old graves. Now, you need to recite ‘Salavaat’ or ‘Durood’ once and ‘Surah Lahab’ for five hundred times. After doing this you have to pray to the Allah and ask Him to break the illegal or ‘haram’ relationship. Remember, you should not perform this dua to break a legal relationship for your own benefits as such intentions can never fulfill. You have no ability to cheat Allah, He knows it all and as such evil intentions cannot succeed. To get faster results through this dua you need to pray to Allah by taking the two person’s name and their mother’s name. Doing so, you will achieve wonderful results very quickly. You will come to feel that the illegal relationship is fading away and all your fears and anxiety would be solved quickly through this ‘dua’.

Quranic dua to stop illegal relationship

Illegal or unlawful relationship brings you harmful results. If you think you are in an illegal relationship, you need to try to get out of it as it may affect your married life, your parent’s respect, your self-respect, and all your near and dear ones. Extra marital affairs or any other illegal relationships are considered a sin in all religions and culture and may disrupt your life and your family or societal life. To stop illegal relationship from disrupting your life, you need to try ‘Quranic Dua’. These ‘duas’ not only brings peace to your life but also to those who are involved with you or those who loves you. To start with the dua you need to read ‘Surahh’ and ‘Aayaat’ as given below:

THE DUA: “KHOOLLA HOO WALLAAH HOO AHAADA-ALLAAH HUSSAAMMADD LAMHAA YAHHLIDD WAALA MYUULADD WAAH LAAMYAA KHOOLLAHU KO FUWAHN AHADAA”

Reciting this dua, you will feel as if you are directly connecting to Allah, the all powerful. You will be able to solve all your illegal relationship problems with the help of ‘Durood Salam’. Recite ‘Durood Salam’ for eleven times daily to get rid of your problems emanating from illegal relationship. If you are a girl and in a haram relationship and you want to get out of it but you are finding it difficult to get rid of the relationship, you need not worry. Believe in Allah and you can surely get over the illegal relationship. Please consult an expert who can help you to get rid of such illegal relationship through right procedures of praying to Allah. However, you can also try this wazifa to solve all your relationship related issues. This wazifa is very simple to recite and it yields very positive results. To break haram relationship of your husband, wife, son, daughter, sister or your brother; you need to recite this wazifa:

THE DUA: “BISSMILLAAHI RAAHMAANI RAHIIMM” “IN THE NAME OF ALLAH THE MOST BENEFICENT, THE MOST MERCIFUL” “SALLAL LAAHOO ALLAAH MUHAMMAD SALLAL LAAHOO ALAAYHE WAALAIHI WASSALLAAM”

Recite this wazifa for 21 days continuously. If the person who is in illegal relationship is not near you, imagine his/her face and perform the wazifa. You can also keep a photo of the person to make your imaginations appropriate. If the person is near you or in the house, perform the wazifa and blow air on the face of him or her when he/she is sleeping. This wazifa is best if you can do it in the morning before Namaaz of ‘Fajar Salah’. Remember to recite the Durood Sareef for 11 times before and after the wazifa. After this you have to read the Sarah Lahab for 19 times. This wazifa works as a miracle. You can try this if you suspect your husband involved in illegal relationship with others. Thus Qurani Dua helps you to regain lost love and creates a special place in the heart of your husband.

Durood Sareef Transliteration

ALLAAHOOM MASALLI ALLAAH SAIYIDINNA WAA MAULAANA MUHAMMAD-IN SAAHEEBIT TAAZI WAAL MIRAAJI WAAL BURAAQI WAALALAAM. DAA FII’IL BALAA’I WAAL WAAAA’I WAAL QAHHTI WAAL MARAADI WAAL ALAAM. ISHMUUHU MAAKTUBUN MARRFUU’UN MASSHFUU’UN MANNKUSHUN FIIL LAAWAHI WAAL QAALAM. SAIYIDILL ARBI WAAL AJAAM. JISHMUHU MUQADDASOON MUU’ATTAARUN MUTAAH HARUN MUNAWA WARUN FIIL BAAYTI WAAL HARAAM. SAMSUDDU HAABADRIT TUJAA SAADRIL ULAA NURRILL HOODA KHAAFIL WAARA MISHBAA HIZ ZOOLAM. JAAMILLISH SHIYAAMI SHAAFI’IIL UMAAM. SAHIBEEL JOODI WAAL KARM. WAALLAAHU AASHIMUUHU WAAJIB REELU KHAAD IMMUHU WAAL BURAKU MARKAABUHU WAAL MI’ RAJU SAFRUHU WAA SIDRAATOOL MUUNTAAHA MAQA MUHU WAA QABBAA QAWSSAINI MATLUU BUHU WAAL MATLUU BUHU MAAQ SUDUHU WAAL MAAQSUDU MAAUJU DUHU SAIYIDIL MURSAA LEENA KHATAMIN NABBIYINA SHAFI’IL MUZNAABINA ANEESHIL GHARIBINNA RAHMAATIL LILAALA MEENA RAHAATIL AASHIQUINA MURAAD ILL MUSTAAQUINA SHAAMSIL AAREEFINA SIRAA AJIS SAALIQUINA MISBAAHIL MUQQAAR RABBINAA MUHIBIL FUQUARAA’I WAAL GHURAABAA’I WAAL MASAQUINA SAIYIDDIS SAQALAAINI NABIYIL HARAAMAYINI IMAAM AAL QIBLAATAYNI WAASI LAATINA FYD DARAINI SAHIIBI QABA QAWSAINI MEHBUBI RABBIL MASHRI QAAYNI WAA RAABBIL MAGHRI BAYNI JADD-ILL HASANI WAAL HUSSAINI MAUULANA WAA MAUULAS SAQAA LAYNI ABEEL QASIMI MUHAMMADIN-IBNI ADBI LAAHI NUROOM MINNUR ILLAAHI YAA AYYUHAAL MUSHTAQUNA BINURI JAMALIHI SALLU ALLAAHI WAALIHI WAASHABIHI WASSAL LIMU TAASLIMAN.

Sarah Lahab Transliteration

TABBAT YADAABEE LAHABIN WAA TAABB
MAAGH NA’ANHU MAA LUHU WAA MAAKASAB
SAYASLAA NARAAN ZATTA LAAHAB
WAAM RAA-ATUUHU HAAMMA LAATAL HATTAB
FEEJEEDI HAAHAB LUUM MIMM-MASAD